fbpx

Het denkwezen

Het denkwezen-2

Gedachtenanalyse

Inleiding

Gedachten doen zich in onze beleving voor als mentale voorstellingen, maar kunnen toch verschillend van aard of oorsprong zijn.
- Cerebrale oorsprong: concrete gedachten, berekende gedachten
- Geheugen: herinnerde gedachten
- Waarneming: perceptuele gedachten
- Psyche: intuïtieve, impulsieve gedachten
- Cognitie: cognitieve gedachten
- Intentie: intentionele gedachten
- Emotie: emotievolle gedachten
- Onderbewuste: onbewuste, instinctieve gedachten

De functie van gedachten

Hierbij enkele functies van gedachten:
- Gedachten scheppen onze belevingswerkelijkheid, dat wil zeggen dat gedachten een werkelijkheid aan ons voorschotelen, die we als de waarheid beschouwen
- Gedachten vormen daarom de basis voor onze overtuigingen, vooroordelen en alles waarin wij geloven en waarde aan hechten (mindset)
- Gedachten fungeren als bron voor onze communicatie met de buitenwereld. Communicatie geschiedt onbewust via gedachten
- gedachten zijn de dragers van betekenissen: onze begrip van de werkelijkheid, onze begripsoordelen van de werkelijkheid, onze waardeoordelen zijn alle gegrond in onze gedachten

Analyse

We zullen een solitaire gedachte in ogenschouw nemen, om een psychologische analyse uit te voeren. Waar bestaat het uit? Zijn er vaste elementen in te ontdekken? Heeft het een laagsgewijze opbouw, van abstract naar nog subtieler?
Om de analyse uit te kunnen voeren, zullen we het inhoudelijke aspect van een gedachte buiten beschouwing laten, want daar gaat dit artikel niet over. We kijken als het ware naar de techniek achter een gedachte, of zoals het ook anders gezegd wordt, naar de back-end (achter de coulissen).
We kunnen in een gedachte een zestal vaste elementen onderscheiden:
- het perceptuele element
- het cognitieve element
- het emotionele element
- het intentionele element
- het memorische element
- het persoonlijkheidsaspect

In volgende artikelen over het denkwezen, maar ook in de andere onderwerpscategorieen zullen we deze elementen toelichten.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Spiritueel Arrangement

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Coaching / Advies