Het innerlijke Zelf

Het Zelf

De Zelfpositie

Inleiding

Psychologisch gezien beleeft een mens persoonlijke gebeurtenissen en belevenissen binnen zijn of haar eigen mentaal gecreëerde belevingsrealiteit. De plek of anders gezegd, de positie die men zichzelf binnen die belevenissen toekent is altijd in het centrum. Deze centrale positie in de eigen belevenissen staat bekent binnen de psychologie als de egocentrische belevingspositie. De term die wij hanteren in de workshop voor deze positie is het ‘eigen’ positie.

De eigen-positie

In de eigen-positie beleeft men zichzelf als een singulariteit (een punt) en eromheen bestaat de wereld, zoals het ons voordoet. De bijbehorende gevoel heet het dualiteitsgevoel, waarover al reeds in een ander artikel geschreven is. Dit gevoel kunnen we met een zin omschrijven: “ik ben hier, en de rest is daar, om mij heen”.
Een andere belevingspositie dan het eigen-positie is de Zelfpositie.

De Zelfpositie

De Zelfpositie is dimensionaal van een andere orde. Hierbij ervaart de persoon zichzelf niet als een singulariteit maar als het totaal zelf! Anders gezegd, de persoon ervaart zichzelf niet als de persoon die belevenissen opdoet in de bekende wereld, maar als een persoon die zichzelf ervaart als de wereld zelf. De wereld beleeft hij als zichzelf, de wereld is verworden tot een uiting (expressie) van Hemzelf. In diepgaande meditatieve Zelfervaringen lost de belevingswereld in het Zelf op. Door de zogenaamde Zelfmeditatie traint men in de ontwikkeling van dit type gevoel.

De beleving vanuit de Zelfpositie

In de literatuur wordt de Zelfpositie genoemd als het Zelfbewustzijn. In de Zelfpositie wordt genoegen, pijn, winst en verlies met gelijke ogen bezien en beleefd. Immers dit zijn gebeurtenissen die in Hemzelf plaatsvinden, sterker nog, de gebeurtenissen worden ervaren als Zijn eigen gebeurtenissen, binnen Hemzelf. Dit kan rationeel niet bevat worden, dit kan uitsluitend met Zelfgevoelens bevoeld worden. Gevoelensontwikkeling op het gebied van Zelfgevoelens is derhalve de doelstelling van het traject naar Spirituele Bevrijding. Gedurende de coachsessies zal hierin geoefend worden onder begeleiding van de spiritueel coach.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden