fbpx

De persoonlijkheid

De persoonlijkheid

Persoonlijkheidsbepalende factoren

Inleiding

Het onderwerp de persoonlijkheid is een hot item binnen de wetenschap van de Psyche. Welke factoren zijn mede bepalend bij de ontwikkeling van de persoonlijkheid. En hoe uit de persoonlijkheid zich in het dagelijkse omgang met anderen. Feit is dat er mogelijk honderden zo niet duizenden factoren bepalend zijn voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Wanneer we  deze factoren onderbrengen in categorieën, dan ontstaat er een overzichtelijk geheel, desalniettemin is het verre van compleet. De mens is immers psychologisch gezien een immens complexe wezen.  

Persoonlijkheidsbepalende factoren

Hier volgt een aantal factoren die de persoonlijkheid bepalen. 

 • extraversie en introversie
 • aantal subpersoonlijkheden
 • stabiliteit van de focus
 • behoeftepatronen
 • gevoelenspatronen
 • intentionele patronen
 • denkpatronen
 • gedachtepatronen

In het boek ‘Het persoonlijk bewustzijn’ van de hand van de spiritueel coach, worden enkele van deze factoren nader onder de loep genomen.

Expressie van persoonlijkheid

Een persoon is uniek, dit wordt vaak gezegd. De uniekheid zit vooral in de persoonlijkheid van personen. Ben je alert genoeg om deze uitingsfactoren te herkennen, zowel bij de ander als bij jezelf? In het traject naar spirituele bevrijding is het van belang om alertheid te ontwikkelen. Daarbij is de ontwikkeling van een scherpe (psychologische) visie cruciaal. Om daarbij een handje te helpen, volgt hier een opsomming van een aantal expressiefactoren waar je je oog op zal moeten richten.

 • wijze van reageren op de uitdagingen van het leven
 • wijze van oplossingsgericht denken
 • mate van wispelturigheid
 • mate van conscienscieusheid
 • mate van altruïsme/egoïsme 
 • mate van introversie/extraversie
 • mate van zelfvertrouwen
 • mate van oprechtheid
 • mate van afhankelijkheid aan externe factoren
 • mate van rust in je hoofd
 • mate van geordendheid
 • mate van openheid

Let wel dit is maar een fractie van de vele honderden factoren. Een mooi opdracht om deze lijst voor jezelf verder aan te vullen. Hierdoor wordt jouw onderscheidend vermogen geprikkeld en verder ontwikkeld. Dit onderscheidend vermogen zul je nodig hebben in het vervolg van het ontwikkelingstraject.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Spiritueel Arrangement

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Coaching / Advies