Het bewustzijn, het brein en
de Psyche

Visie - 2

Visie ten aanzien van het bewustzijn en de Psyche

Inleiding

In de vorige artikel werd het bewustzijn beschreven als een scherm waarop de belevingswereld van een persoon geprojecteerd wordt en daarmee de individuele werkelijkheid tot beleving komt. De inhoud van de belevingswereld komt hoofdzakelijk vanuit een informatiebron die we de Psyche noemen. Hoe kunnen een realistische beeld krijgen van de abstracte Psyche.

De Psyche als een informatieveld

Om te begrijpen wat de Psyche exact inhoudt en wat de functie ervan is, kunnen we haar het beste zien als een informatieveld waarin gedachten, denkbeelden, ideeën, gevoelens, meningen, intenties etc. verspreid liggen totdat ze geactiveerd worden. De activatie vindt op tweeërlei wijze plaats. Enerzijds door top-down focus, dat werkt als een zoeklicht, waarbij de intentie de zoekende factor is. Anderzijds bottom-up vanuit het veld zelf, komt de informatie intuïtief omhoog en reikt tot het bewustzijnsscherm. De intuïtie en het instinct zijn hierbij de causale factoren.

Bewustzijn versus de Psyche

Bewustzijn is de resultante van neurologische en psychische activiteit. Informatie uit deze twee gebieden worden geprojecteerd op het bewustzijnsscherm. Bewustzijn is als het ware het eindresultaat. Psychische activiteit daarentegen voltrekt zich aan het begin van het proces dat leidt tot bewustzijn en daarmee tot de beleving van de ingebrachte informatie. De ‘rauwe’ psychische informatie is niet waarneembaar totdat het via het brein vertaald is tot waarneembare bewustzijnsinformatie. In deze fungeert het brein als een modem.

 

In een volgende artikel zullen we onze visies ten aanzien van het bewustzijn, het brein en de Psyche verder continueren.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden