Vraag en Antwoord

Q & A -1

Wat is de betekenis van Spirituele Bevrijding?

Inleiding

Elke individu is uniek in psychologische zin en daarmee is de werkelijkheidsbeleving voor ieder individu uniek. De term werkelijkheidsbeleving vraagt om enig uitleg. Het beleven van je dagelijkse bestaan is een complexe psychologische fenomeen, waarbij onnoemelijk veel individuele factoren een rol spelen. We noemen hier een aantal zodat je een indruk krijgt wat we bedoelen met werkelijkheidsbeleving.

Werkelijkheidsbeleving

De verwachtingspatronen, je drijfveren, je stemming, je motivaties, je denk- en gedachtepatronen, jouw wereldbeeld, je prestatiedrang, jouw voorkeuren, je intenties, je perspectief. Dit alles en nog veel meer factoren die hier onbenoemd zijn, zorgen ervoor dat de realiteit een individuele kleur krijgt. De beleving van de werkelijkheid is daarmee dan ook individueel, persoonlijk van aard.

Wanneer je beseft dat er duizenden factoren zijn, die de persoonlijkheid vorm geven en deze persoonlijkheid een eigen wereldperspectief heeft, dan snap je de complexiteit en de uniekheid van de werkelijkheidsbeleving.

Wat heeft dit alles te maken met spirituele bevrijding?

Spirituele Bevrijding

De reikwijdte van belevingsvormen, we zullen dit bewustzijnsvormen noemen, omvat diverse bewustzijnsstadia. Elke individu beleeft het bestaan vanuit dit eigen stadium van bewustzijn. In de psychologie noemen we dit een kaart. Het is de individuele wereldperspectief, bezien vanuit de zogenaamde eigen ik-positie.

De gehele reikwijdte van bewustzijnsstadia bevat een groot aantal stadia, met elk haar eigen perspectief. We noemen een aantal: het egoïsme, het
altruïsme, het pluralisme, het holisme, het dualisme, het monisme. Er zijn er nog meer.

De overgang van de ene stadium naar een daaropvolgende stadium kun je zien als een sprong van de ene bewustzijnslevel naar een volgende bewustzijnslevel. De logische psychologische sprong vanaf het egoïsme
bijvoorbeeld, is de sprong van het egoïsme naar het altruïsme. Wat dit exact inhoudt komt aan de orde gedurende de workshops en coachingstraject. Waar het voor nu om gaat is dat deze sprong en de daarop volgende bewustzijnssprongen gezien moet worden als een spirituele bevrijding. Je bent bevrijdt van de ene bewustzijnsstadium en gaat op in een volgende bewustzijnsstadium. Het perspectief verandert daarbij volledig.

Maar waar staat het spirituele voor. Wat betekent dit?

Spiritueel staat voor het ik, je ik-status, de positie die je inneemt binnen je eigen realiteit, binnen je eigen individuele belevingswereld.

Samenvattend betekent spirituele bevrijding het loslaten, het afscheid nemen van de ene bewustzijnsstaat en overgaan naar een volgende
bewustzijnsstaat die veel uitgebreider is, veel complexer en ontwikkeld is en meer diepgang heeft. Het is een vorm van verdere psychologische evolutie.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden