fbpx

Q & A

Vraag en Antwoord-2

Vraag:

Ik heb het druk, hoe kan ik spiritualiteit binnen mijn drukke programma toepassen.

Antwoord:

Spiritualiteit is ‘a way of living’. Het is niet een fysieke of een mentale handeling, het is een zijnstoestand. Om dit nader te verklaren zul je kennis moeten hebben van de psychologie van de mens. Een beleving van een moment of de ervaringen van de vele gebeurtenissen in het dagelijkse bestaan worden beleefd vanuit een bewustzijnsstadium waarin een persoon zich bevindt. Het is als het ware een psychologische en onbewuste afbakening. De psychologische ruimte daarbuiten, buiten de kaders, ken je niet, maar is wel toegankelijk. We komen hierop nog zeker op terug. Voor nu is het zaak om te snappen hoe het proces van beleving plaatsvindt en wat we eigenlijk bedoelen met spiritualiteit.

Vanuit de ontwikkelingspsychologie kennen we verschillende ontwikkelingsstadia die vanaf de geboorte door iedereen doorlopen wordt. Het is zeker de moeite waard om je te verdiepen in de interessante materie inzake de ontwikkelingsstadia van de mens, en wordt zeker geadviseerd, wil je bij jezelf een ontwikkeling initiëren leidend tot meer bewustwording.

We zullen een aantal ontwikkelingsstadia benoemen in de de terminologie van de cognitieve psycholoog Piaget: het sensomotorische stadium, het pre-operationele stadium, de concreet-operationele stadium en het formeel-operationele stadium. In de terminologie van de bewustzijnsfilosoof Gebser: het archaïsche stadium, het magische stadium, het mythische stadium, het egoïsch-rationele stadium. Kenmerkend is dat:

– de verschillende stadia zich elkaar opvolgen in een vaste volgorde tot aan de egoïsch-rationele stadium (het eindstadium van de hedendaagse mens)

– de overgang van het ene stadium in een daaropvolgend stadium niet plots plaatsvindt, maar gezien moet worden als een geleidelijke fase-overgang, en de overgangen volledig onbewust op de achtergrond van het bewustzijn plaatsvinden. Je hoeft er geen moeite voor te doen.

– elk ontwikkelingsstadium heeft zijn eigen bijbehorende zogenaamde wereldbeeld

Er zijn nog veel meer kenmerken, zoals bijvoorbeeld de rol van de taal, omgevingsfactoren en onderwijs, maar we zullen ons beperken in dit artikel tot de zojuist genoemde drie factoren. Hoe de werkelijkheid zich aan jou presenteert, hangt af van het stadium waarin je je bevindt. Werkelijkheid of beter gezegd de werkelijkheidsbeleving is gerelateerd aan het bewustzijnsstadium. Werkelijkheid in dit optiek is geen absolute entiteit, en is er geen sprake van één werkelijkheid maar vele werkelijkheden. Juist dit gegeven kan een bron van onbegrip zijn in de omgang en communicatie tussen mensen.  Immers mensen leven in hun eigen werkelijkheid overeenkomstig het ontwikkelingsstadium waarin hij/zij zich bevindt. En als je geen kennis hebt van de psychologie van de mens, kan dit soms leiden tot ergernis.

De eindhalte is zoals gezegd de egoïsch-rationele stadium. Hiermee wordt het eindpunt van de onbewuste bewustzijnsontwikkeling bedoeld. Hierna kan men zich op een bewuste wijze verder doorontwikkelen. In onze definiëring van spiritualiteit wordt juist deze bewuste verdere ontwikkeling van het bewustzijn bedoeld. De verschillende stadia na het egoïsch-rationele stadium zijn in volgorde van ontwikkeling: het non-egoïstische altruïstische stadium, het pluralistische stadium, het integrale holistische stadium en tenslotte het non-duale monistische stadium.

Wat deze verschillende stadia inhouden, bespreken we in de komende artikelen.

Met deze kennis in de pocket, keren we terug naar de vraagstelling: hoe kan ik spiritualiteit bedrijven terwijl ik opga in de drukte van de dag?

Spiritualiteit is in onze definitie een belevingstoestand, net als alle overige genoemde bewustzijnstoestanden. Je hoeft er niet iets specifieks voor te doen. Je dagelijkse activiteiten voer je uit vanuit deze toestand. Je gaat er ongemerkt in op en handelt daarvan uit.

Zoals opgemerkt is het bedrijven van spiritualiteit een verdere, bewuste ontwikkeling initiëren vanuit het onbewust verkregen ontwikkelingsstadium, het egoïsme-rationele stadium. Daarbij is begeleiding door een spiritueel life coach een must om psychologische dwalingen te voorkomen.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Spiritueel Arrangement

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Coaching / Advies