Het gevoelswezen - 1

Post 27 juli 2020 #1

Een van de doelen die we nastreven met ons initiatief is bewustwording van het gevoelswezen in de mens. Psychologisch gezien is het een bekend gegeven dat de cognitie (het kenvermogen van de mens) uitermate sterk ontwikkeld is bij de hedendaagse mens. Dit vermogen van de mens heeft geleid tot de hedendaagse technologische vorderingen op allerlei gebied. Het gevoelswezen van de mens is daarentegen achtergebleven in de ontwikkeling en heeft geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van de cognitie.

Post 4 augustus 2020 #2

Het streven van ons initiatief ‘de Spirituele Bevrijding’ is onder andere bewustwording van het gevoelswezen in jezelf. Kennis omtrent gevoelens is daarbij een pre.

Psychologisch gezien zit er in de mens het denkwezen ingesloten, met daarin als overheersende factor de cognitie (het kenvermogen). Het denken is doordrenkt van de cognitie, maar er is meer. In de mens is tevens een psychologisch entiteit ingesloten die we kennen als het affect. Het affect, ook wel het gevoelswezen genoemd, doordrenkt het denken van gevoelens. Een aantal kenmerkende factoren kunnen we binnen het gevoelswezen herkennen. Dat zijn: de emotie, het gemoed, de affectie en de stemming. Emoties, gemoederen en stemmingen liggen gevoelenstechnisch dicht bij elkaar. We zullen ze kort bespreken. Affectie is een gevoelensfactor die meer is dan alleen gevoelens, het herbergt in zich tevens een een behoefte aspect. We zullen het om die reden bespreken bij het onderwerp ‘de intentie’.

Post 9 augustus 2020 #3

Het vergt een mate van mentale rust om gewaar te kunnen zijn van de innerlijke psychologische  processen. Tevens zul je onder begeleiding van de spirituele coach het vermogen moeten ontwikkelen om in de zogenaamde waarnemingspositie te geraken waarmee de subtiele gevoelens observeerbaar worden.  Emoties zijn goed traceerbaar door jezelf, immers je weet bijvoorbeeld wanneer je blij of boos bent. Onderliggende secundaire en tertiaire gevoelens, die in het onderbewuste gelegen zijn, en als oorzakelijke factor gelden voor de bovenliggende emoties, zijn veel lastiger te herkennen. Middels tools en oefeningen trachten we een mentale staat te realiseren, waarmee de oorzakelijke gevoelens zichtbaar worden.

Post 17 augustus 2020 #4

Het gevoelswezen van de mens kent een gelaagde structuur. Geheel perifeer gelegen (aan het oppervlak) kennen we de emoties. Je kunt aan iemand gezicht, stem en houding zien in welke emotionele staat de persoon zich bevindt. (Wist je overigens dat de temperatuur van je adem gerelateerd is aan emoties, maar ook extreme vormen van behoeften). Wie kent ze niet, de 4 B’s: boos, bang, blij en bedroefd. Minder goed zul je de onderliggende secundaire gevoelens kennen, zoals gevoelens van spijt, van wanhoop, van teleurstelling of frustratie. Maar ook gevoelens van affectie, empathie, respect, verantwoordelijkheid en sympathie.

Post 25 augustus 2020 #5

Het gevoelswezen van de mens heeft een gelaagde structuur. De primaire gevoelens zijn de zichtbare emoties. De daaronder liggende secundaire gevoelens zijn de complexe menselijke gevoelens, die de basis vormen van innerlijke verbeeldingen en innerlijke conversaties.

Nog centraler gelegen zijn de tertiaire gevoelens, de zogenaamde stemmingen/gemoedstoestanden. Je kunt een gemoedstoestand het beste voorstellen als ‘het emotionele klimaat’, en op die wijze kan het humeur gezien worden als ‘emotionele weer van de dag’. Iemand in een sombere of neerslachtige stemming is in een depressieve bui. Iemand in een vrolijke of feestelijke stemming is opgelucht. Als je even in een ‘dip’ zit, ben je kortdurend in een negatieve stemming.  Overigens kunnen langdurende gemoedstoestanden leiden tot chronische stemmingen, en houdt die nog langer aan, denk aan maanden tot jaren, dan kan die leiden tot veranderingen in de persoonlijkheid.

Volgende post zal gaan over stemmingswisselingen en de oorzaken van stemmingsstoornissen.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden