fbpx

Het gevoelswezen - 2

Post 28 augustus 2020 #6

Stemmingswisselingen (humeurwisselingen) worden gekenmerkt door gevoelensinstabiliteit en een onevenwichtige patroon van gemoedstoestanden. De ene dag is er geen vuiltje aan de lucht, de andere dag ben je gespannen en slecht gehumeurd.

De oorzaak van stemmingswisselingen, namelijk het omslaan van het emotionele weer van een zonnige stemming in een slechte bui, zijn legio.

We noemen een aantal:

  • Een externe gebeurtenis, die een persoon negatief treft
  • Een slechte nachtrust
  • Een hormonale oorzaak
  • Een persoonlijkheidsstoornis
  • Het rumineren en piekeren (malen en tobben)

Post 31 augustus 2020 #7

In onze psychologische exploratie van het gevoelswezen van de mens, zijn we perifeer gestart en gaan we door verschillende lagen heen richting het centrum. Geheel aan het oppervlak zijn de emoties gelegen, subbewust liggen de complexe menselijke gevoelens vermengd met cognitieve elementen. Nog centraler zijn de stemmingen gelegen. Stemmingswisselingen komen bij mensen veel voor en veroorzaken ongemerkt veel ongemak in het dagelijkse functioneren. We zullen het daarom kort bespreken. Een van de meest voorkomende oorzaken zijn het rumineren (malen) en piekeren (tobben). Kenmerkend voor allebei de denkpatronen zijn het herhaaldelijk en langdurig denken over de eigen persoonlijke problemen.

Er is een duidelijk onderscheid tussen rumineren en piekeren. Rumineren heeft meer betrekking op de persoonlijke ervaringen uit het verleden en piekeren op het herhaaldelijk negatief denken over zaken die in de toekomst gelegen zijn. Rumineren hangt vooral samen met depressies en piekeren meer met angst voor zaken die nog moeten plaatsvinden in je eigen persoonlijk milieu.

Met mijn initiatief ‘de Spirituele Bevrijding’ trachten we stabiele gemoedsrust te verwezenlijken met een eigen vorm van aanpak.

Post 2 september 2020 #8

In de wetenschap dat gevoelens in sterke mate onze dag bepalen, is het interessant om te kijken of we onze eigen gevoelens kunnen aansturen en zo ja hoe dat in zijn werk gaat.  Daarvoor is kennis nodig van het gevoelswezen. We zagen dat de gemoedstoestand (de stemming) een centrale rol speelt in alle bovenliggende gevoelens en emoties. Wanneer we ‘topdown’, dat wil zeggen op eigen (mentale) kracht, de stemming kunnen wijzigen dan verkrijgen we de controle over een belangrijk deel van ons bestaan. Gewoonlijk laten we geheel onbewust ‘bottom-up’ onze dag bepalen. Niet alleen externe beïnvloedingen (onze omgeving, onze verplichtingen, onze verantwoordelijkheden etc.), bepalen hoe wij ons voelen, maar ook interne factoren zoals onze individuele behoeften, onze belangen, onze eigen persoonlijkheid, hoe we naar ons zelf kijken en beleven, bepalen hoe we ons voelen. Ook deze factoren vallen onder de noemer bottom-up.

Post 5 september 2020 #9

Door ‘topdown’ invloed uit te oefenen op de gemoedsgesteldheid, zijn we in staat een groot deel van onze mentale welzijn naar ons eigen hand te zetten. Een slecht humeur trachten we vaak onbewust op talloze manieren te beïnvloeden, bijvoorbeeld door te luisteren naar een eigen favoriete muziek, een wandeling, connectie te leggen met vrienden of onszelf te verliezen in een spannende film. Ook het dwalen in allerlei mentale omgevingen (dagdromen) en gedachtegangen heeft vaak een ontspannen effect op onze gemoedsgesteldheid. Psychologisch (ook neurologisch) gezien verschilt een externe omgeving niet van een mentaal innerlijke omgeving. Het opgaan in mentaal visuele beelden en innerlijke gesprekken heeft vrijwel hetzelfde psychologisch effect als ware het fysiek reële gebeurtenissen. Een opvallend feit is dat we voor ontspanning of stemmingswijziging vrijwel altijd gewezen zijn op een extern fysieke danwel intern mentale bron, waardoor we onszelf afhankelijk maken van deze bronnen. Het ontspannende effect van deze bronnen van vermaak is slechts van korte duur, aangezien men vervolgens toch weer vervalt in oude denkpatronen, die vaak mentale spanningen teweegbrengen.

Post 8 september 2020 #10

Met het initiatief ‘de Spirituele Bevrijding’ willen we niet alleen de controle verwerven over onze gemoedsgesteldheid, maar streven we tevens naar een continue staat van gemoedsrust. Gemoedsrust heeft bewezen een sterk positief effect te hebben op onze algehele welzijn.

Onder begeleiding van een spirituele coach wordt getracht een unieke gevoelensfactor in onszelf te activeren, die we kennen als ‘het Zelf’. De opwekking ervan doet de gemoedstoestand wijzigen in gemoedsrust, doordat psychologische obstructies, onbewuste negatieve denkpatronen en mentale weerstanden geleidelijk oplossen door de kracht van het Zelf.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Spiritueel Arrangement

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Coaching / Advies