fbpx

Het gevoelswezen - 3

Post 12 september 2020 #11

Het Zelf is een gevoelensentiteit, zij is cognitief niet te bevatten en je kunt je daarom geen beeld van vormen. Je kunt haar slechts voelen en beleven. Ze is voelbaar als krachtige Zelfgevoelens, die centraal gericht zijn. Dit in tegenstelling tot emotionele of complexe menselijke gevoelens die juist perifeer extern gericht zijn, daarbij altijd gepaard met een visueel beeld, van een gebeurtenis, van een persoon, een object of een persoonlijke situatie. Het Zelf daarentegen staat volledig op zichzelf, zonder ook maar enig visueel-sensorische sensatie. Onder begeleiding van de spiritueel coach trachten we gedurende de coachingsstraject deze bron van Zelfgevoelens aan te boren.

Post 15 september 2020 #12

In de topic het gevoelswezen’ begeven we ons van het oppervlak naar de kern van het gevoelswezen en naarmate we ons richting het centrum manoeuvreren worden de gevoelens onbewuster, en des te bepalender voor onze persoonlijke bestaan. In totaal zijn er in onze visie zeven gevoelslagen. We zijn nu inmiddels aangekomen bij de vierde laag, de laag van affectionele gevoelens. Affectie met de kenmerken gevoelsbetrokkenheid, genegenheid en gehechtheid, kent een spectrum dat reikt van gevoelens van empathie, via sympathie tot aan gevoelens van antipathie.

In het dagelijkse omgangsverkeer is dit type van gevoel naar jezelf, naar je medemens, de dieren, de dingen, situaties en omgevingen een bepalende factor hoe men de dag beleeft. In de volgende post komt de vijfde gevoelslaag aan bod. Het onderwerp ‘gevoelswezen’ komt uitvoerig aan bod in het coachingstraject van onze nieuwe initiatief.

Post 17 september 2020 #13

De gevoelslagen die we tot nu toe besproken hebben (gevoelslagen 1 tot en met 4) horen toe aan de zogenaamde subliminale (verborgen) gevoelens. Verborgen wil zeggen: het zich laten meevoeren zonder het in de gaten te hebben, maar ondertussen een forse stempel drukken op het menselijke bewustzijn en daardoor ons leven in belangrijke mate bepalen. Deze gevoelens zijn met enige kennis, oefening en waakzaamheid inzichtelijk te krijgen. Eenmaal inzichtelijk wordt het mogelijk grip op ze te krijgen. We passeren nu een grens van subliminaal naar onderbewuste gevoelens. Deze gevoelens zijn zelfs nog lastiger grijpbaar, maar onder begeleiding van de spirituele coach is het te realiseren.

Post 20 september 2020 #14

Vanuit de subliminale ondiepe gevoelenszone treden we binnen in de onderbewuste (dieper verborgen) 5e en 6egevoelenslaag, waar de basis gelegen is van de zogenaamde dualistische gevoelens. We hebben het hier over de zogenaamde ‘ik’ gerelateerde gevoelens. Hieronder vallen onder andere de volgende dualistische gevoelens: ‘ik-gevoelens’ versus ‘mijn-eigen’ gevoelens, ‘ik-gevoelens’ versus ‘jij’ gevoelens, ‘ik-gevoelens’ versus ‘mijn-omgeving’ gevoelens.

Het zuiver psychologische gevoelensgebied hebben we inmiddels achter ons gelaten en treden binnen in de spiritueel-psychologische zone van gevoelens. Dit is de zone binnen de Psyche, waar de ik-gevoelens, eigen-gevoelens en zelf-gevoelens gelegen zijn. 

Post 24 september 2020 #15

Een karakteristieke eigenschap van de Psyche is separatie. Psychologische separatie is het proces waarbij de Psyche binnen de belevingswereld van iedere individu twee duidelijk gescheiden entiteiten doet ontstaan (vandaar de term het dualisme): het ‘ik’ en ‘de omringende wereld’.

Tussen de twee genoemde psychologische constructen bestaat een afstand. En juist die psychologische afstand zorgt voor het kenmerkende aspect in ieders beleving: ‘Ikzelf en alles om me heen’. Wanneer we dit feit bezien vanuit het gevoelswezen, dan kleeft er aan de dualistische beleving twee type van gevoelens. Aan de ene zijde het ‘ikzelf’-gevoel en tegenoverliggend daarvan het gevoel van ‘mijn-omgeving’. Deze twee type gevoelens zitten dermate sterk verankerd in het menselijk bewustzijn, dat de mens zijn hele bestaan vanuit die onbewuste gevoelens denkt, handelt en het eigen bestaan beleeft. Weinigen zijn hiervan gewaar, echter met een scherpe innerlijke visie en begeleiding door een spirituele coach, kan het inzichtelijk gemaakt worden. Dit is de zogenaamde dualistische beleving van het bestaan. Wat de gevolgen ervan zijn, komt aan de orde gedurende de coachsessies.

Een specifieke vraag of een opmerking naar aanleiding van dit artikel? Schroom dan niet om ons een bericht te sturen, middels onderstaand formulier.

info@spirituele-bevrijding.nl

© 2020 Spirituele Bevrijding

Algemene Voorwaarden

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Spiritueel Arrangement

Spirituele-logo-bevrijding-v3.png

Aanvraag Coaching / Advies